Jaciment romà del Vilarenc

Jaciment romà del Vilarenc

La seva riquesa agrícola ja va ser explotada pels romans, els quals hi varen construir una vil·la o casa de camp a finals del segle I aC. Construïren un edifici de planta rectangular format per un conjunt d’estances de dimensions diverses, separades per un passadís que conduïa fins a un pòrtic sostingut per grans columnes, que devia separar les estances d’una àrea descoberta central.

Les restes recuperades al passeig de la Unió, entre la Platja i el Poble, no tan sols mostren una planificació interna rigorosa, sinó que també inclouen uns programes arquitectònics i decoratius.

Es conserven unes espectaculars cisternes que abastaven d’aigua un complex conjunt termal. Les cisternes romanes es poden observar a la carretera del Sanatori.

Va ser la primera vil·la romana excavada a Catalunya amb pretensions científiques (1883). Puig i Cadafalch la va interpretar com a vil·la a principis del s. XX.

Des de l’any 2022, el jaciment compta amb una nova museïtzació que facilita la seva interpretació als visitants.


Pg. de la Unió, 43820 Calafell